Кой е онлайн

0 Потребители и 15 гости онлайн

Снимки

Кратка информация за училището ПДФ Печат Е-мейл
su_logo_2017
Добре дошли в официалната интернет-страница на Средно училище  "Васил Левски" - гр. Велинград. Тук ще откриете полезна информация за обучението в нашето училище, как да кандидатствате в него, какви учебни предмети ще изучавате, какви са вашите възможности за реализация и как да станете част от младата класическа общност на България. Чрез този сайт Вие ще можете да добиете пълна представа за училището, да прецените предимствата му и да получите отговори на въпросите, които имате. В нашето училище, учениците получават задълбочени теоретични познания и ценни практически умения.
ИСТОРИЯ -СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ВЕЛИНГРАД
-Заповед № 3472 от 23 август 1922 година на Министерството на народното просвещение- София се открива СМЕСЕНО РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ -НЕПЪЛНО В с. Лъджене - Директор: Димитър Христов Димитров - /1922-1924 год.-две години/
-ЗАПОВЕД № 10308 от 22.05.1925г. на Министерството на народното просвещение - София се закрива СМЕСЕНОТО РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ с. Лъджене. Директор - Иван Ачев - /1924-1925год.-ена година/
-Заповед № 2999 от 03.09.1931 година на Министерството на народното просвещение - София отново се открива СМЕСЕНО РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ - НЕПЪЛНО в с. Лъджене . Директор - Петко Христов Захов -/1931-1944год.-13 год./
- На 24 юли 1938 година с тържествен водосвет се полага основния камък на нова училищна сграда - Акт подписан от Цар Борис III, Йосиф Шнитер, Филип Паунов, Петко Христов Захов - директор на училището.
- До 1939 година Смесеното реално училище се помещава в сградата на Основно училище с. Лъджене.
-1939 година училището прераства в СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ и се помещава в нова училищна сграда.
- Заповед № 3434 от 1942 година на Министерството на посвещението училището се обевява за КЛИМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - единствена в страната
- От 1949 година към училището се откриват и паралелки на Педагогическо училище за начални учители - Директор - Йордан Янков/1946-1950, 1951-1958год.-11години/
- От 1981 година - училището става ЕСПУ - Дирестор - Кирил Велев
- От 1990 година - училището става СОУ "Васил Левски" - Кирил Велев.