Седмично разписание за втори срок 2016 / 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2016/2017г. V-XII КЛАС-II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2016/2017г. I-IV КЛАС-II срок

Седмичното разписание за втори срок е публикувано в
уеб страницата на училището на 31.01.2017г.