Вход

За да виждате сайта пълноценно, моля използвайте някои от тези браузъри:

mozila_logo

google_logo

Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2016/2017

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА VIII И IX КЛАС 2017/ 2018Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС. 2017/2018Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС - 2017/ 2018Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС. 2017/2018Г.

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧУНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

ИНСТРУКТАЖ ЗА НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В УЧИЛИЩЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЕЛИНГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - ЮНСКА СЕСИЯ 2018г.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО СИСТЕМАТА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СИСТЕМАТА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"