Седмично разписание за втори срок 2018 / 2019 г. Печат

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2018/2019г. V-XII КЛАС-II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2018/2019г. I-IV КЛАС-II  срок

Седмичното разписание за втория учебен срок за учебната 2018/ 2019г. е публикувано.
Корекции на седмичното разписание от дата: 1.02.2019г.