Вход

За да виждате сайта пълноценно, моля използвайте някои от тези браузъри:

mozila_logo

google_logo

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСКО УЧИЛИЩЕ В ЕСТОНИЯ - НАРВСКА СОЛДИНСКА ГИМНАЗИЯ ПДФ Печат Е-мейл

narva_logo_2018Новият закон за предучилищното и училищното образование поставя пред училищата предизвикателството за успешно реализиране на образователната реформа, според която училището е отговорно за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, за усвояване и придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

За да може училището ни успешно да работи за изпълнение на поставените задачи, беше разработен проект по европейска програма „Еразъм+“ за индивидуални квалификационни дейности на учителите под надслов „Иновативно училище - нови предизвикателства“

Миналата седмица завърши първата мобилност по проекта  – посещение на партньорско училище в Естония - Нарвска Солдинска гимназия.

Гимназия Солдино е сравнително младо учебно заведение;  тя отваря вратите си на 1 септември 1985г. като Нарвско основно училище № 13. От април 1999 година училището се трансформира в Нарвска Солдинаска гимназия. Сега това е една от най-добрите гимназии в Естония, която също, като и нашето училище, се специализира в чуждоезиково обучение и предприемачество. Почти 10 години гимназията използва ИКТ в процеса на управлението на училището. Тя е известна в страната си и в Европа с работата по предприемачески програми, в това число и по програмата "Предприемачество без граници".

 

В гимназиалния курс от особено значение е развитието на индивидуалните способности и интереси на учениците, за които гимназията предлага избираеми дисциплини: английски език, немски език,  държавна отбрана, основи на икономиката, основи на проектната дейност, обучение за кариерно ориентиране и т.н.

Особено внимание в гимназията се обръща на качеството на образование, за което много допринася работата  на социалния педагог, логопед, психолог и координатор за кариерно ориентиране. Учениците от гимназията в продължение на много години активно участват в различни проекти, конкурси и олимпиади. От 2011г. гимназията е член на международна мрежа на училища ЮНЕСКО.

narva_1_2018

narva_2_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на посещението ни беше да се запознаем с най-добрите практики всферата на качеството на управление на учебния процес, използване на ИКТ в процеса на управление, използването на ефективни програми за формиране на основните компетенции и възможностите за тяхното прилагане; накратко – наш интерес  беше към въвеждането на технологичните иновации на всички нива на образователния процес в училището – от кабинета на директора до класната стая на най-малките ученици. И нашите очаквания напълно се оправдаха.  Ние имахме възможност да се убедим, че училищният живот има голямо количество различни компоненти -  и не само уроците, но и различни извънкласни дейности, насочени както за учениците, така и за учителите.

narva_3_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narva_4_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

.narva_5_2018

 

 

 

 

 

narva_6_2018

 

Надяваме се, че освен резултатите, заложени в дадения проект, ще имаме още един - съвместен проект за междуучилищно партньорство

Коментара (0)

Следете за нови коментари с RSS

Напиши коментар

smaller | bigger

busy