ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Печат
teams_final
1.Онлайн обучението ще се проведе при спазване на утвърденото седмично разписание за втори учебен срок.
2.Утвърден е часови график за провеждане на онлайн часове, както следва:

 

 

 

І - ІV класове                                                 V - XII класове

1 час:   9,00 - 9,20 ч.                                       9,00 - 9,30 ч.

2 час:   9,40 - 10,00 ч.                                     9,45 - 10,15 ч.

3 час:   10,20 - 10,40 ч.                                   10,30 - 11,00 ч.

4 час:   11,00 - 11,20 ч.                                    11,15 - 11,45 ч.

5 час:   11,40 - 12,00 ч.                                    12,00 - 12,30 ч.

6 час:   12,20 - 12,40 ч.                                    12,45 - 13,15  ч.

7 час:                                                                13,30 - 14,00 ч.3.Обучението ще се провежда  в онлайн приложението - Teams на електронната платформа Office 365. Желателно е учениците да инсталират на компютрите си или на мобилните устройства приложението Teams и  влизането се извършва с личните акаунти. Забравени пароли и акаунти се възстановяват от учителите по ИТ.

4.За учениците от начален етап обучението ще се организира от класните ръководители и учителите с ЦДО с помоща на родителите, като ще се използват възможностите на интернет-страниците на класовете, фейсбук групи, видеоуроци, излъчвани по БНТ - 2 от 9,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 17,00 часа ежедневно.

5.Електронната платформа Shkolo.bg ще се използва за осъществяване на комуникация между учители, ученици и родители и отчетност за проведеното обучение.

ВАЖНО!!!

Учениците да спазват наложените противоепидемични мерки!!!

 

muğla bayan escort escort aydın bayan bayan çanakkale escort balıkesir escort tekirdağ escort bayan gebze bayan escort escort bayan bayan buca escort edirne bayan escort