НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК - 2017г., СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЕЛИНГРАД Печат

 

logo_final_ruski_2017

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОЛИМПИАДИ.

ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК - 18.03.2017г. ВЕЛИНГРАД СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПРИВЕТСТВИЯ И ГРАМОТИ