Учебен план - I - IV клас Печат

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IА-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IБ-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IIА-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IIБ-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IIВ-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IIIА-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IIIБ-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IVA-КЛАС-2019-2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - IVБ-КЛАС-2019-2020г.