22 април – Световен ден на водата

По повод 22 април – Световен ден на водата, в СУ „Васил Левски“ , гр.Велинград се проведе интегриран урок по Човека и природата на тема „Да спасим водата“. Участваха ученици от четвърти и пети клас, с което се демонстрира приемственост между начален и прогимназиален етап. Урокът бе изнесен от преподавателя в начален етап г-жа Костадинка Пачалова, участваха и учителите Веселина Златева, Елза Моллова, Илина Янчева, Мария Иванчева и Миглена Кадъова. 

Гости на събитието бяха народният представител и природозащник Васил Тодев, Илияна Петрова – страши експерт за обучението в начален етап в РУО – Пазарджик, инж. Рени Тренова – управител на ВКТВ Велинград, директори и учители от общината и областта. Учениците работиха, разпределени в няколко екипа, разглеждайки изключителното значение за баланса между човека и природната среда. Използвани бяха различни дейности в хода на учебния час като мозъчна атака, химични опити, проектна дейност в средата за блоково програмиране SCRATCH. Четвъртокласниците и петокласниците научиха колко важно е пестенето на вода за запазването на водните ресурси.Те осъзнаха още,че малкият принос на всеки от нас може да доведе до големи положителни промени за природата утре. Урокът бе поредното доказателство не само за иновативните подходи на учителите в процеса на преподаване в СУ „Васил Левски“, гр. Велинград, но и в потвърждение на дългогодишната училищна практика екологичното възпитание на учениците да заема важно място в учебно-образователния процес. В нашето учебно заведение се учат и възпитават млади хора, отговорни за опазването на природата и за бъдещето на планетата, включително и за жизнено необходимата на човечеството вода, която е безценен природен дар.