Запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи - ДЗИ 2024 сесия май-юни

Уважаеми  зрелостници от СУ "Васил Левски", уведомяваме Ви, че на  10.06.24г., 11.06.24г.  и  12.06.24г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. може да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ,  срещу документ за самоличност.

Запознаването с оценената индивидуална работа става в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити чрез влизане в специализирана система с определени права на достъп като:

  • ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка една задача;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Предвид спецификата на ДЗИ по информатика и информационни технологии зрелостниците може да се запознават в същия срок с оценените си изпитни работи само в училище, където се е провеждал изпитът, на компютър, на който има инсталиран сертификат за достъп до изпитната система exams.mon.bg