Фотографска изложба - "Мантарица"

По повод предстоящия Ден на Земята – 22 април на втория ни етаж  е разположена фотографска изложба, посветена на един от най-красивите резервати в България -  „Мантарица“. Фотосите са около 25 на брой. Цветанка Чочева, главен експерт „Връзки с обществеността“   в  РИОСВ- Пазарджик  подари  на училището ни от името на областната институция преса за пластмасови бутилки.