Прием след завършен седми клас за учебната 2024 / 2025 година

Профил: Природни науки с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети - Биология и ЗО, Химия и ООС, Английски език /26 ученици/;

Профил: Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети - Информатика, Информационни технологии, Английски език /26 ученици/.

Пожелаваме успех на всички кандидат-гимназисти!

СЪВРЕМЕННО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ!priem 2025 front

priem 2025 back