ЮБИЛЕЙ Печат

"100 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ЮБИЛЕЕН ВЕСТНИК 90 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРЕВОД НА КНИГАТА "ГОЛЕМИТЕ СТЪПКИ" ОТ УЧЕНИЦИ

Книгата "Големите стъпки", която разкрива проблемите свързани с опазването на популацията от слонове в Африка е преведена на български език от ученици на СУ "Васил Левски" Велинград