Седмично разписание за първи срок 2020 / 2021 г. Печат

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2020/2021 г. V-XII КЛАС - II СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2020/2021г. I-IV КЛАС - II СРОК

Актуалната учебна програма за II-ри учебен срок
е публикувана в сайта на училището
ПРОГРАМАТА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ Е ВАЛИДНА
СЛЕД 03.02.2021г.