Седмично разписание за втори срок 2021 / 2022 г. Печат

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2021/2022г. V - XII КЛАС - II СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2021/2022г. I-IV КЛАС - II СРОК

Актуалното седмично разписание за
втория учебен срок е публикувано
на 28.I.2022г.