Випуск 2021 - с поглед към бъдещето

42 зрелостници получиха своите дипломи за завършено средно образование. Това стана на тържествена церемония в двора на Иновативно СУ „Васил Левски“ Велинград. Училищната група „GMM” в състав Георги Аврамов и Марио Кръстев, с ръководител г-жа Вили Божанова, поздрави присъстващите с две свои авторски изпълнения. Приветствие към

Среща в Интернет

В навечерието на новата 2020 година, в последните учебни дни на заминаващата 2019 година се „срещнаха“ в Интернет пространство учениците, които изучават руски език, от 11 – а клас на Иновативно СУ „Васил Левски“ и учениците от „Менса гимназия“ от Прага, Чехия. Темата на съвместния урок по руски език беше „Коледни празници“ в България и Чехия, традиции и символи на празника. Учениците от двете страни подготвиха презентации на руски език за подготовка и протичане на празника, за празнична трапеза и обредите за този празничен ден. В непринудена обстановка на чаша чай от руски самовар, учениците разказаха как минава този светъл и празничен ден в техните семейства, какви поверия съпровожда всеки ритуал на празничната маса.

Y.E.S. – G.R.E.E.N.

В петък на 29 ноември завърши първата мобилност на проекта Y.E.S. – G.R.E.E.N. по програмата Еразъм+. Учениците от петте училища, а именно България, Италия, Литва, Словакия и Чехия бяха посрещнати от Солдинската гимназия в Нарва, Естония. Въпреки студеното и дъждовно време училищната зала грейна от усмивките на участниците – гости и домакини. След кратка приветствена реч от директора на гимназията, и така наречените „игри за разчупване на леда“, домакините запознаха гостите с народните танци, характерни за Естония като също така показаха

Обмен на идеи и иновативни практики по НП ,,Иновации в действие”

Програмата ,,Иновации в действие” дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики. Чрез посещение на място на учители и ученици в Иновативно СУ ,,Васил Левски” и софийското училище-партньор, 104 ОУ,,Захари Стоянов” бе осъществена обмяна на положителен опит. Основна цел е да се повиши качеството на образователния процес, като това се постига чрез увеличаване на интерактивността и активната работа на учениците чрез засилване употребата на дигитални средства и оползотворяване на информационни технологии в обучението. Най-голямо внимание при мобилността бе отделено на работата с Офис 365, запознаване с облачното пространство и резултатите от мониторинга.

"Херкулес" и скритите национални символи

Изключително вълнуваща и творческа беше изминалата седмица от 07.10.2019г до 11.10.2019 г. за учениците от ИСУ „Васил Левски” Велинград, в град Каунас, Литва. Осъществи се поредната мобилност по проект HERCULES - Проучване, споделяне и съхраняване на скритите съкровища на Европа по програма Еразъм +.