КласСвободни места
1A  няма
 няма
 няма
 няма
 няма
 3
 3
 1
 2
 4
 4

 8
 6
 2
 4
 няма
 няма
9А /Профил: Хуманитарни науки/  2
9Б /Профил: Софтуерни и хардуерни науки/  няма
10А /Профил: Природни науки/  6
10Б /Профил: Софтуерни и хардуерни науки/  4
11А /Профил: Хуманитарни науки/  6
11Б /Профил: Софтуерни и хардуерни науки/  4
12А /Профил: Хуманитарни науки/  няма
12Б /Профил: Софтуерни и хардуерни науки/  няма