Училищен план-прием I и V клас

Заповед на директора - училищен план-прием за учебната 2024/2025

КласБрой паралелкиБрой ученици във всяка паралелка
I клас224
V клас226

Държавен план-прием VIII клас (прием след VII клас)

priem 2025 front

priem 2025 back

Допълнителен държавен план-прием XI клас (прием след X клас)